Ornitologické zprávy

Aktuální ornitologické zprávy pro zabezpečení letového provozu letiště Hradec Králové

                


Ornitologická zpráva na období od 1.5.2018 do 31.5.2018

Ornitologická situace na území ČR se zklidnila, hlavní jarní tah ptactva je již na svém vrcholu . Po celém území ČR začala hnízdní doba ptáků a aktivita tažných ptáků je nižší. Vysoká aktivita ptáků, je pouze v okolí skládek popřípadě v oblastech zemědělských prací. Zde se vyskytují velká hejna převážně racků popřípadě havranů. Koncem měsíce začnou zemědělci sekat jeteloviny a traviny, zde bude zvýšená aktivita převážně racků, špačků, vlaštovek, jiřiček a dravců

Vnitřní OP:

Ve vnitřním ochranném pásmu letiště je zvýšený pohyb strak, divokých holubů a špačků, kteří vyvádějí mladé a shání pro ně potravu. Na všech travnatých plochách, které se postupně sekají se hojně vyskytují dravci (poštolka, káně, motáci), vrány, konipasi, skřivani, občasné přelety kvíčal, labutí, volavek a kormoránů, pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka a to hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách. Po ploše travnaté vzletové dráhy se loví hmyz vlaštovky a jiřičky, u hlavní vzletové dráhy se ojediněle vyskytuje bažant, koroptev, zajíci se stále honcují (páření), takže jejich aktivita ještě stále zvýšená, hlavně k večeru a v noci, kdy pobíhají po travnatých, ale i zpevněných plochách po celém areálu letiště a jejich ostražitost vůči okolnímu světu je nízká. Objevuje se zde jeden kus srnčí zvěře, která pokud není vyplašena, je zalehlá ve vyšších porostech

Vnější OP:

- vysoká aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka. Občasné přelety havranů, vran a vodního ptactva. Na Správčickém písníku se zdržují velká hejna vodního ptactva (kachny, kormoráni, racci) V okolí krouží dravci (káně, orel, mořský, poštolka, moták pochop) především při zvýšených teplotách a jasném počasí a to do velkých výšek z důvodu toku. Při zemědělských pracích v okolí letiště je nutné počítat se zvýšenou aktivitou ptactva a to převážně racků, špačků a čejek.

Více ornitologických zpráv můžete shlédnout na: https://www.lshk.cz/cs/ostatni/biologicka-ochrana-letiste/