Co je biologická ochrana  a k čemu slouží

          Biologická ochrana pomocí dravců a šelem je jedna z nejúčinnějších a nejefektivnějších metod ochrany různých druhů objektů, proti nežádoucím druhům ptáků a zvěře. Této metody se využívá převážně na letištích,  ovocných sadech, parcích, na polích, na vinicích, v centrech měst, ale i v uzavřených objektech po celém světě. K biologické ochraně se využívají speciálně vycvičení lovečtí dravci, lovečtí psi, fretky, ale i některé kočkovité šelmy, jako je například gepard, nebo karakal. Jsou  to predátoři, proto jsou vhodní k této činnosti a využívá se zde přirozeného strachu zvěře před těmito predátory. Dravci a šelmy působící na letištích, jsou zde jako prevence a díky svým přirozeným loveckým vlastnostem, jsou využíváni na vyhánění nežádoucí zvěře v určitých oblastech, kde působí škody, či ohrožují letecký provoz. Ve zkratce se dá říct, že pokud se na daném místě bude vyskytovat dravec, nebo šelma, zvěř z ní bude mít přirozený strach a na tomto místě se již nebude zdržovat či vyskytovat.

Biologická ochrana letišť

   Biologická ochrana letišť (ornitologické zabezpečení letišť) je souhrn preventivních pasivních a aktivních opatření. Tato opatření jsou zaměřena na snížení výskytu a migrace zvěře (převážně ptactva) v letištních prostorech. Tím se minimalizuje nebezpečí střetu letadel se zvěří (ptáky) . Na letištích se k plnění úkolů ornitologického zabezpečení vytváří skupina pracovníků podle potřeb daného letiště a to 3-5 pracovníků podle provozu a ornitologické situace na daném letišti, kde plní tyto úkoly: 

  • včas získávají informace a správně vyhodnocují ornitologickou situaci
  • realizují preventivní pasivní a aktivní opatření obecného i specifického charakteru , která minimalizují výskyt ptactva a zvěře na letištích
  • realizují aktivní opatření k plašení ptactva v ochranných ornitologických pásmech
  • poskytují informace o ornitologické situaci
  • účastní se vyšetřování příčin vzniku nebezpečných situací zaviněných ornitologickou situací
  • zpracovávají výsledky ornitologického průzkumu do tabulek , grafů a map,
  • zabezpečují odběr zbytků ptáků po střetu letadel s ptactvem a jejich následnou identifikaci.

K aktivní biologické ochraně se používají tyto metody:

  • Biologická - použití loveckých dravců a psů (je vhodná jako prevence má dlouhodobý účinek)
  • Pyrotechnická - použití výbušek k plašení ptactva a zvěře, použití brokových zbraní k lovu. (aktivní krátkodobá metoda, využívaná hlavně při startu letadel, používá se nárazově v nutnosti potřeby)
  • Ostatní - využívání dalších prostředků k rušení ptactva a zvěře (různé plašiče, zvukové či optické, nevýhoda je v tom, pokud se často nemění, ztrácí účinnost a zvěř se jich přestane bát)     Civilní letiště v ČR, která jsou zabezpečována kolegy biologické ochrany

(Ornitologické zabezpečení)

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Brno- Tuřany

Letiště Ostrava

Letiště Pardubice

Letiště České Budějovice

Letiště Hradec Králové

Letiště Mnichovo Hradiště


   Vojenská  a speciální letiště v ČR, která jsou zabezpečována kolegy biologické ochrany

(Ornitologické zabezpečení)

Letiště Čáslav

Letiště Náměšť

Letiště Praha-Kbely

Aero Vodochody

Letiště Kunovice