Ornitologické zprávy

Aktuální ornitologické zprávy pro zabezpečení letového provozu letiště Hradec Králové

Ornitologická zpráva na období 21.6.2017 - 15.7.2017

Ornitologická situace pro letecký provoz je klidná zhoršená je pouze v oblasti senosečí. Ptáci se občas objevují v menších hejnech na polích, která sekají traviny. Nejaktivnější ptáci v této době v této době jsou převážně špačci, racci a divocí holubi, kteří vyvádějí mladé, takže v těchto oblastech je zvýšená jejich aktivita. Dále se v těchto oblastech vyskytují jednotlivě dravci, kteří také začínají učit lovit své mladé, dále se zde vyskytují čápi a volavky Na vodních tocích a vodních plochách je klid. Většina vodních ptáků v této době vyvádí mláďata, která ještě neumí létat a proto je jejich aktivita nízká.

Vnitřní OP

- ve vnitřním OP je klid, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně, moták, občasné přelety městských holubů hlavně v dopoledních hodinách. V prostoru letiště se občas vyskytují střední hejna špačků (cca 50-100 kusů) hlavně ranních hodinách, racci se zde objevují zejména po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují mladé straky a vrány, objevuje se zde také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).

- vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

- v areálu letiště se stále pohybují 4 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

Vnější OP

- na okolních písnících a polích je klid, aktivita vodního ptactva je nízká, racci, kachny a kormoráni vyvádějí svá mláďata, která ještě nejsou schopna delších letů, špačci, čejky racci a holubi jsou aktivní pouze v ranních a večerních hodinách. Zvýšená aktivita je hlavně po dešti.

Ornitologická zpráva na období 16.10.2017 -10.11.2017

Ornitologická situace pro letecký provoz je stále zhoršená kvůli podzimnímu tahu. V oblastech, kde probíhají zemědělské práce se stále objevují velká hejna špačků a čejek, na celém území se objevují velká hejna divokých holubů, ale i jiných drobnějších ptáků. Ptáci se houfují a připravují se na tah. Na vodních tocích a vodních plochách, ale i na zasetých polích se občas objevují velká hejna kachen a hus. Většina vodních ptáků v této době má zvýšenou aktivitu se soumrakem. Ze severu začínají táhnout havrani, které se budou objevovat po celém území ČR.

Vnitřní OP

- ve vnitřním OP je celkem klid, občasně je zde zvýšený pohyb divokých holubů, kvíčal a špačků, strak. Zvýšený je zde pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně díky dobrému počasí. Po celé ploše se objevují straky, sojky a vrány, objevuje se zde také zpěvné ptactvo ( stehlíci, konopky).

- okolo vzletové dráhy se objevuje zajíc, bažant, koroptev, občas se zde objeví volavky

- v areálu letiště se pohybují 3 srny, které mohou kvůli zemědělským pracem přebíhat vzletovou dráhu, ale pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

Vnější OP

- na okolních písnících a polích je klid, aktivita ptactva je zde nízká, kachny a kormoráni se nepouštějí do dlouhých letů špačci, čejky racci a holubi jsou aktivní pouze při kultivaci nebo sklizni na okolních polích.

Na letišti probíhá plošné sekání travnatých ploch. Při této příležitosti je v těchto prostorech prováděno vyhánění zvěře před sekáním pomocí loveckých psů. Na letišti je zvýšená aktivita zvěře po celém areálu letiště a to převážně zajíců a srnek, ale také ptáků. Na letišti se koncentrují dravci, špačci, racci, případně čápi a volavky.Je zde zvýšená aktivita těchto druhů.

Více ornitologických zpráv můžete shlédnout na: http://www.lshk.cz/cs/ostatni/biologicka-ochrana-letiste/