Ornitologické zprávy

Aktuální ornitologické zprávy pro zabezpečení letového provozu letiště Hradec Králové

Ornitologická zpráva na období 21.6.2017 - 15.7.2017

Ornitologická situace pro letecký provoz je klidná zhoršená je pouze v oblasti senosečí. Ptáci se občas objevují v menších hejnech na polích, která sekají traviny. Nejaktivnější ptáci v této době v této době jsou převážně špačci, racci a divocí holubi, kteří vyvádějí mladé, takže v těchto oblastech je zvýšená jejich aktivita. Dále se v těchto oblastech vyskytují jednotlivě dravci, kteří také začínají učit lovit své mladé, dále se zde vyskytují čápi a volavky Na vodních tocích a vodních plochách je klid. Většina vodních ptáků v této době vyvádí mláďata, která ještě neumí létat a proto je jejich aktivita nízká.

Vnitřní OP

- ve vnitřním OP je klid, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně, moták, občasné přelety městských holubů hlavně v dopoledních hodinách. V prostoru letiště se občas vyskytují střední hejna špačků (cca 50-100 kusů) hlavně ranních hodinách, racci se zde objevují zejména po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují mladé straky a vrány, objevuje se zde také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).

- vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

- v areálu letiště se stále pohybují 4 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

Vnější OP

- na okolních písnících a polích je klid, aktivita vodního ptactva je nízká, racci, kachny a kormoráni vyvádějí svá mláďata, která ještě nejsou schopna delších letů, špačci, čejky racci a holubi jsou aktivní pouze v ranních a večerních hodinách. Zvýšená aktivita je hlavně po dešti.

Ornitologická zpráva na období 19.7.2017 - 25.8.2017

Ornitologická situace pro letecký provoz je stále klidná, zhoršená je pouze v oblasti, kde probíhají žně a senoseče. Ptáci se v těchto oblastech občas objevují v menších hejnech. Nejaktivnější ptáci v této době v této době jsou převážně špačci, racci, divocí a domácí holubi, vrány, dravci, volavky a čápi. Všichni tito ptáci vyvádějí mladé, tím je v těchto oblastech zvýšená jejich aktivita. Na vodních tocích a vodních plochách je klid. Většina vodních ptáků v této době vyvádí mláďata, která se učí létat, jejich aktivita je nízká, zvýšená je pouze se soumrakem. Zvýšená aktivita na výše zmíněných oblastech je také kvůli vlaštovkám a jiřičkám, které zde loví hmyz a to hlavně v dopoledních a podvečerních hodinách.

Vnitřní OP

- ve vnitřním OP je stále klid, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně, moták, občasné přelety městských a divokých holubů hlavně v dopoledních hodinách. V prostoru letiště se občas vyskytují střední hejna špačků (cca 100-200 kusů) hlavně v ranních a podvečerních hodinách, racci se zde objevují pouze po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují mladé straky a vrány, objevuje se zde také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).

- vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

- v areálu letiště se stále pohybují 4 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

Vnější OP

- na okolních písnících a polích je klid, aktivita vodního ptactva je celkem nízká, racci,

kachny a kormoráni vyvádějí svá mláďata, která ještě nejsou schopna dlouhých letů,

vlaštovky a jiřičky loví hmyz nízko nad hladinou, špačci, čejky racci a holubi jsou aktivní

převážně v ranních a podvečerních hodinách. Zvýšená aktivita je hlavně po dešti.

Na letišti probíhá plošné sekání travnatých ploch. Při této příležitosti je v těchto prostorech prováděno vyhánění zvěře před sekáním pomocí loveckých psů. Na letišti je zvýšená aktivita zvěře po celém areálu letiště a to převážně zajíců a srnek, ale také ptáků. Na letišti se koncentrují dravci, špačci, racci, případně čápi a volavky.Je zde zvýšená aktivita těchto druhů.

Více ornitologických zpráv můžete shlédnout na: http://www.lshk.cz/cs/ostatni/biologicka-ochrana-letiste/